تاثیر عطر و بو بر حافظه

تاثیر عطر و بو بر حافظه

ارتباط بو و عطر با مغز در این بخش به این موضوع خواهم پرداخت که چرا استشمام انواع بو و رایحه ها باعث یادآوری خاطرات برای ما انسان ها می شود و اینکه اصلا تاثیر عطر و بو بر حافظه واقعی است یا نه ؟ برای همه ما بارها این اتفاق افتاده است که در …

ادامه مطلب